Pakalpojumi
{
Sunstar Group logo
Meemo logo
Sunstar Academy logo
Optiv logo
}

Academy ir akreditēta mācību iestāde, kas nodrošina personalizētas un darba vidē organizētas apmācības nodarbinātajiem par labbūtības un drošības jautājumiem.

Klātiene
Tiešsaiste
E-vide
Darba aizsardzības un ugunsdrošības apmācības
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Ugunsdrošība un aizsardzība (160h)
Darba aizsardzības pamat līmeņa kursi (60h)
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (40h)
Praktiskās apmācības rīcībai ugunsgrēka gadījumā (evakuācija)
Liesmas dzēšana virtuālā vidē ar 3D brillēm
Faktiskas liesmas dzēšana
Civilā aizsardzība
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Civilā aizsardzība (160h)
Radiācijas drošība
Evakuācija un ārkārtas soma
Seminārs par objektā esošo Civilās aizsardzības plānu
Pirmās palīdzības sniegšana
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Pirmā palīdzība (12h,15h)
Pirmās palīdzības seminārs
Pirmās palīdzības spēle
Kraušanas un celšanas darbi
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Stropētājs
Buka celtņa operators
Tilta celtņa operators
Autoiekrāvēja vadītājs
Smaguma celšana
Darbs augstumā
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Sastatņu montāža un demontāža
Augstkāpēju darbs
Dažāda veida specifikas
Par sastatņu montāžu, demontāžu un lietošanu
Cilvēku pacēlāju ekspluatācija
Automašīnas pacēlāja operators
Piekabes tipa pacēlāja operators
Strēles pacēlāja operators
Šķērveida pacēlāja operators
Par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli
Bīstamo darbu veikšana
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra tehnisko stāvokli
Par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli
Par katliekārtas tehnisko stāvokli
Par kravas celtņa tehnisko stāvokli
Darbs ar ķīmiskām vielām
Bīstamo iekārtu ekspluatācija
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra operators
Spiedieniekārtu kompleksa operators
Katliekārtas operators
Motorzāģa un krūmgrieža operators
Labbūtības kursi
Klātiene

Tiešsaiste

E-vide
Paškoučings
Izdegšana – atpazīt, apturēt, mainīt
Iekšējo resursu atjaunošana
Emocionālās inteliģences attīstība
Vingrojumi darba vietā enerģijas lādiņam

Vai esat gatavi?arrow_forwardParunāsim(Mēs esam gatavi!)