Kāpēc Academy?Kāpēc Academy?Kāpēc Academy?

Labbūtība

Darba aizsardzības prasības radās, lai pasargātu un veicinātu nodarbināto labbūtību. Mūsdienās labbūtība darba vidē ir kas vairāk kā tikai fiziskā veselība, Academy mērķis ir veicināt nodarbināto zināšanu un izpratnes līmeni kā nekaitīgi un droši veikt savu darbu.

Novitāte

Darba vide mainās straujāk kā normatīvu prasības. Sunstar Group uzdevums ir vienmēr meklēt jaunu un inovatīvāku veidu kā pārvaldīt veselības un drošības jautājumus, kas izpaužas kā esošās kārtības maiņa un jaunas pieejas attīstība.

Līderība

Veselībai un drošība ir jābūt preventīvai, kur problēmas tiek novērstas pirms tās ir radušās. Sunstar Group līderība nozīmē spēju analizēt incidentu cēloņus un vērtīgas mācības savlaicīgi nodot citiem klientiem, kam ir līdzīgi darba vides apstākļi.

Vai esat gatavi?arrow_forwardParunāsim(Mēs esam gatavi!)