Dažādi mācību virzieni un augsta līmeņa pasniedzēji

Pilnveidojot katra personiskās zināšanas, aug komandas prasmes. Augot komandas prasmēm, uzņēmums top gudrāks, spēcīgāks, inovatīvāks. Tiek ietekmēts un attīstīts viss tirgus un nozare. Un, kad paveikts tas, iespējams šķiet pilnīgi viss. Arī došanās tālāk.

Korporatīvās apmācības

Sazinies ar mums

Profesionāla pieeja

Atsaucīga komanda, kas strādā ar pārdomātām un mūsdienīgām darba metodēm, profesionāla un elastīga pieeja , viegla komunikācija.

Dinair Filton SIA

Efektīva mācību procesu organizēšana

Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvā līmenī, pielāgojoties klienta vēlmēm un vajadzībām. Operatīva un efektīva mācību procesa organizēšana, patīkama un pretimnākoša komunikācija.

East Metal SIA

Atbildīgie speciālisti

Darbs augstumā

Cilvēku celšanas pacēlāji

Personas datu aizsardzība

AKREDITĒTA MĀCĪBU IESTĀDE

SIA “Sunstar Academy” Mācību centrs SA ir privāta, akreditēta izglītības iestāde, kas dibināta 2001.gadā (IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800111). Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācības, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.

MĀCĪBU PROGRAMMAS
  • Zināšanas, Pieredze, Attīstība. Akreditēta Mācību Iestāde

    mācību programmas