Services
{
}

Academy is an accredited training institution that provides personalized and organized training in the work environment for employees on welfare and safety issues.

houseOn-site
desktop_windowsOnline
ondemand_videoE-environment
Labor protection and fire safety traininghouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Ugunsdrošība un aizsardzība (160h)housedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Darba aizsardzības pamat līmeņa kursi (60h)housedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (40h)housedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Praktiskās apmācības rīcībai ugunsgrēka gadījumā (evakuācija)housecheck
Liesmas dzēšana virtuālā vidē ar 3D brillēmhousecheck
Faktiskas liesmas dzēšanahousecheck
Civil protectionhouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Civilā aizsardzība (160h)housedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Radiācijas drošībahousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Evakuācija un ārkārtas somahousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Seminārs par objektā esošo Civilās aizsardzības plānuhousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Providing first aidhouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Pirmā palīdzība (12h,15h)housedesktop_windowscheckcheck
Pirmās palīdzības seminārshousedesktop_windowscheckcheck
Pirmās palīdzības spēlehousecheck
Loading and lifting workshouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Stropētājshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Buka celtņa operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Tilta celtņa operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Autoiekrāvēja vadītājshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Smaguma celšanahousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Work at heighthouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Sastatņu montāža un demontāžahousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Augstkāpēju darbshousecheck
Dažāda veida specifikashousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Par sastatņu montāžu, demontāžu un lietošanuhousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Cilvēku pacēlāju ekspluatācijahousedesktop_windowscheckcheck
Automašīnas pacēlāja operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Piekabes tipa pacēlāja operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Strēles pacēlāja operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Šķērveida pacēlāja operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvoklihousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Performing hazardous workshouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra tehnisko stāvoklihousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvoklihousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Par katliekārtas tehnisko stāvoklihousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Par kravas celtņa tehnisko stāvoklihousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Darbs ar ķīmiskām vielāmhousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Operation of hazardous installationshouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Spiedieniekārtu kompleksa operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Katliekārtas operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Motorzāģa un krūmgrieža operatorshousedesktop_windowsondemand_videocheckcheckcheck
Merits courseshouse
On-site
desktop_windows
Online
ondemand_video
E-environment
Paškoučingsondemand_videocheck
Izdegšana – atpazīt, apturēt, mainītondemand_videocheck
Iekšējo resursu atjaunošanaondemand_videocheck
Emocionālās inteliģences attīstībaondemand_videocheck
Vingrojumi darba vietā enerģijas lādiņamondemand_videocheck

Are you ready?arrow_forwardLet's talk(We are ready!)