Services
{
Sunstar Group logo
Meemo logo
Sunstar Academy logo
Optiv logo
}

Academy is an accredited training institution that provides personalized and organized training in the work environment for employees on welfare and safety issues.

On-site
Online
E-environment
Labor protection and fire safety training
On-site

Online

E-environment
Ugunsdrošība un aizsardzība (160h)
Darba aizsardzības pamat līmeņa kursi (60h)
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (40h)
Praktiskās apmācības rīcībai ugunsgrēka gadījumā (evakuācija)
Liesmas dzēšana virtuālā vidē ar 3D brillēm
Faktiskas liesmas dzēšana
Civil protection
On-site

Online

E-environment
Civilā aizsardzība (160h)
Radiācijas drošība
Evakuācija un ārkārtas soma
Seminārs par objektā esošo Civilās aizsardzības plānu
Providing first aid
On-site

Online

E-environment
Pirmā palīdzība (12h,15h)
Pirmās palīdzības seminārs
Pirmās palīdzības spēle
Loading and lifting works
On-site

Online

E-environment
Stropētājs
Buka celtņa operators
Tilta celtņa operators
Autoiekrāvēja vadītājs
Smaguma celšana
Work at height
On-site

Online

E-environment
Sastatņu montāža un demontāža
Augstkāpēju darbs
Dažāda veida specifikas
Par sastatņu montāžu, demontāžu un lietošanu
Cilvēku pacēlāju ekspluatācija
Automašīnas pacēlāja operators
Piekabes tipa pacēlāja operators
Strēles pacēlāja operators
Šķērveida pacēlāja operators
Par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli
Performing hazardous works
On-site

Online

E-environment
Par bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra tehnisko stāvokli
Par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli
Par katliekārtas tehnisko stāvokli
Par kravas celtņa tehnisko stāvokli
Darbs ar ķīmiskām vielām
Operation of hazardous installations
On-site

Online

E-environment
Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra operators
Spiedieniekārtu kompleksa operators
Katliekārtas operators
Motorzāģa un krūmgrieža operators
Merits courses
On-site

Online

E-environment
Paškoučings
Izdegšana – atpazīt, apturēt, mainīt
Iekšējo resursu atjaunošana
Emocionālās inteliģences attīstība
Vingrojumi darba vietā enerģijas lādiņam

Are you ready?arrow_forwardLet's talk(We are ready!)