VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS PROJEKTI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

VIAA 5.KĀRTA

Attālinātais mācību process

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā uzsākuši  SIA "Mācību un konsultāciju centrā ABC" 110 izglītojamie. Gan pasniedzēji, gan apmācāmie spēja ātri pielāgoties esošajai situācijai un jau decembra sākumā veiksmīgi uzsāka attālinātās mācības, izmantojot ZOOM platformu.

Profesionālās pilnveides programma "Projektu vadība" attālināti noslēgsies februāra beigās/marta sākumā. 

Četrās profesionālajās tālākizglītības programmās Metināšanas jomā (TIG, MMA, MAG, MIG) teorētiskā daļa arī veiksmīgi notiek attālināti, kura noslēgsies februāra vidū. Visi gaidam aktuālos jaunumus valstī par epidemioloģiskajiem noteikumiem profesionālajā izglītībā, lai varētu plānot praktiskās nodarbības, pēc kurām ir noilgojušies gan izglītojamie, gan pasniedzēji.

03.02.2021.

Piesakies apmācībām: šeit
Vairāk informācijas: šeit

Pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  VIAA piektajā kārtā , mācību programmā Projektu vadība bez priekšzināšanām 160 h , pasniedzēja Sandra Zeltiņa

Valsts kultūrkapitāla fonds:

Ērģeļu restaurācija    Baltgales evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsta biedrība  -    Marika Vecbērza    https://www.kkf.lv/index/finans%C4%93tie-projekti/regul%C4%81rie-projektu-konkursi.html?nozare=2&gads=2021

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkurss 2021

Brigita Makijevska - RīgaPirmskolas izglītības iestādes darbība mērķa grupas bērniem https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss