UZTICĪBAS PERSONA DARBA AIZSARDZĪBĀ (40h)

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Darba aizsardzības likuma” 1. panta 18. punkts nosaka - uzticības persona ir nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” nosaka, ka uzņēmumā, neatkarīgi no tā komercdarbības veida, kurā nodarbināti vismaz pieci nodarbinātie, ieteicams ievēlēt vienu uzticības personu, kas nodarbojas ar darba aizsardzības jautājumu risināšanu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 7. punkts nosaka, ka uzticības personas nepieciešamās zināšanas darba aizsardzības jautājumos iegūst, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas teorijas sadaļu.

Programmas mērķis: Izveidot rīcībspējīgas uzticības personas, kas pārzin darba aizsardzības pamatprasības.