UGUNSDROŠĪBAS PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 192.punkts nosaka Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā"

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un pieredzi par atbilstošu evakuācijas organizēšanu un ugunsgrēka dzēšanu.