SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA OPERATORS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 15.3. punkts nosaka, ka spiedieniekārtu kompleksa apkalpojošā personāla kvalifikācijai jāatbilst noteiktajām prasībām.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot spiedieniekārtu kompleksa ekspluatāciju.