SPECIALIZĒTO ZINĀŠANU APGUVE DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ (40h)

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" paredz specializētu 40 stundu apjoma apmācību programmu, kas jāiziet darba aizsardzības speciālistiem, kas saistīti ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuri norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”.

Programmas mērķis: Sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē.