SEMINĀRI UGUNSDROŠĪBĀ

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un pieredzi par dažāda veida specifikām, kas saistīti ar ugunsdrošības normatīvo aktu pielietojumu dažāda veida objektos.