SASTATŅU MONTĀŽA UN DEMONTĀŽA

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 89.punkts paredz, ka darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu veicot darbu augstumā.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot darbu augstumā pie sastatņu montāžas, demontāžas un lietošanas.