PIRMĀS PALĪDZĪBAS SEMINĀRI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Sniegt pamatzināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem kritiskos apstākļos – praktiskas iemaņas tās nodrošināšanā un rīcības secība.

  • Kā rīkoties negadījuma vietā
  • Mākslīgās elpināšanas jeb ABC praktiskais demonstrējums
  • Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
  • Rīcība dažādu traumu gadījumos (elektrotraumas, amputācijas, svešķermeņi u.tml.)
  • Rīcība dažādu nelaimes gadījumu situācijās (ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi, dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi, gadījumi ar vairākiem cietušajiem, u.tml.)
  • Rīcība slīkšanas gadījumā
  • Cietušā transportēšana
  • Pirmās palīdzības aptieciņas satura pārzināšana