PIEKABES TIPA PACĒLĀJA OPERATORS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 17. punkts nosaka pacēlāja valdītājam nodrošināt, ka pacēlāju lieto un vada pacēlāja operatori, kas attiecīgi apmācīti un apguvuši attiecīgās konstrukcijas drošu lietošanu, ievērojot arī konkrētā pacēlāja ražotāja norādījumus, un attiecīgā apmācība ir dokumentāli apliecināta.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, ekspluatējot dažāda veida cilvēku celšanai paredzētos pacēlājus.