PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Vispārējā datu aizsardzības Regula 2016/679, paredz fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas savienībā. Apmācības ir rekomendējams jebkurai personai, kas savā iestādē vai organizācijā ir atbildīgs par personas datu aizsardzības organizatoriskajiem jautājumiem, lai sekmīgi varētu veikt sev uzticētos pienākumus.

Sertificēts datu apstrādes speciālists sniedz konsultācijas datu drošības jautājumos, izstrādā nepieciešamo dokumentāciju un veic darbinieku apmācības.