MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMOS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” nosaka apmācības kārtību darbiniekiem, kas strādā ar pārtiku.

Programmas mērķis: iepazīties ar reglamentējošiem  Eiropas  savienības  un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un  to prasībām, pārtikas uzņēmēju pienākumiem un atbildību, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieniem, vispārīgās un īpašās higiēnas prasībām un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipiem.