KATLIEKĀRTAS OPERATORS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 17.3. punkts nosaka, ka apkalpojošā personāla kvalifikācijai jāatbilst noteiktajām prasībām.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot katliekārtu ekspluatāciju.