INDUSTRIĀLAIS ALPĪNISMS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ja darbu augstumā paredzēts veikt iekārtā stāvoklī, kurā nodarbinātais par primāro drošības līdzekli izmanto virvi vai citus stiprinājumus Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 89.punkts paredz, ka darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu veicot darbu augstumā iekārtā stāvoklī.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot darbu augstumā, kur nodarbinātais par primāro drošības līdzekli izmanto virvi vai citus stiprinājumus.