APMĀCĪBU PROGRAMMAS, KAS APSTIPRINĀTAS LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBĀ

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Semināri un apmācības būvniekiem tiek nodrošinātas ar attiecīgiem Latvijas Būvinženieru Savienībā atzītiem sertifikātiem par semināru un apmācību kursiem, un dod kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Informācijai: SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” ir noslēgts līgums ar LBS un visas mācību programmas ir saskaņotas ar LBS. Par mūsu semināru noklausīšanos LBS piešķir punktus. Būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu organizatoru sarakstā esam ar Nr. 23: www.buvinzenierusavieniba.lv/buvspecialistu-kvalifikacijas-celsanas-kursu organizatoru-saraksts