DARBS AUGSTUMĀ DAŽĀDA VEIDA SPECIFIKĀS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Strādājot vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, kur ir iespējams kritiens, Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 89.punkts paredz, ka darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot darbu augstumā un pazemē dažāda veida specifikās.