DARBS AR ĶĪMISKĀM VIELĀM

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 45.punkts nosaka Darba devējam nodrošināt nodarbinātajiem un viņu uzticības personām darba specifikai atbilstošu apmācību un nepieciešamo informāciju par attiecīgajiem darba aizsardzības pasākumiem, lai katrs nodarbinātais darba vietā prastu aizsargāt sevi un citus nodarbinātos no ķīmisko vielu kaitīgās ietekmes.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm strādājot ar ķīmiskās vielām.