DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA KURSI 60 STUNDAS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 2.punkts nosaka, Darba devējs vai darba devēja norīkota persona, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un ja darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus atbilstoši Darba aizsardzības likumam, vai darba aizsardzības speciālists, iegūst pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā.

Programmas mērķis: Sagatavot darba aizsardzības speciālistus, kas spēs organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību.