BUKA CELTŅA OPERATORS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 19. punkts nosaka kravas celtņa valdītājam nodrošināt, ka kravas celtni lieto un vada persona, kas apmācīta par attiecīgās konstrukcijas kravas celtņu drošu lietošanu, ievērojot arī konkrētā kravas celtņa ražotāja norādījumus un lietošanas dokumentāciju.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, izmantojot buka celtni.