BĪSTAMU VIELU UZGLABĀŠANAS REZERVUĀRA OPERATORS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” 14.2. punkts nosaka, ka bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra apkalpošanai nepieciešams nodrošināt pietiekamu skaitu personāla, kas apmācīti un instruēti par attiecīgā rezervuāra lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā rezervuāra konstrukciju un lietošanas apstākļus.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot bīstamu vielu rezervuāra ekspluatāciju.