AUGSTKĀPĒJU DARBS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ja darbu augstumā paredzēts veikt piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 89.punkts paredz, ka darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina nodarbināto apmācību un instruēšanu jautājumos, kas saistīti ar viņu darbu, drošām darba metodēm un darba procesā lietojamiem aizsardzības līdzekļiem un darba aprīkojumu.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot augstkāpēju darbu.