ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA TEHNISKO STĀVOKLI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SPIEDIENIEKĀRTU KOMPLEKSA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI.

Ministru kabineta noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” 13.2. punkts nosaka, ka spiedieniekārtu kompleksa valdītāja pienākums ir norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot spiedieniekārtu kompleksa tehniskā stāvokļa nodrošināšanu,  lietošanu un apkopi.