ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATŅU MONTĀŽU, DEMONTĀŽU UN LIETOŠANU

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ja darbu augstumā paredzēts veikt, izmantojot sastatnes, Ministru kabineta noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 51.punkts paredz, ka darba devējs norīko atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm. Sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgā speciālista uzraudzībā, un to dara tikai tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm veicot sastatņu montāžu, demontāžu un lietošanu.