ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅA TEHNISKO STĀVOKLI, TĀ DROŠU LIETOŠANU UN APKOPI.

Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 22.2. punkts nosaka, ka kravas celtņa valdītāja pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm veicot kravas celtņa tehniskā stāvokļa pārbaudi, lietošanu un apkopi.