ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTAS TEHNISKO STĀVOKLI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 15.2. punkts nosaka, ka katliekārtas valdītāja pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot katliekārtu tehniskā stāvokļa kontroli, lietošanu un apkopi.