ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA TEHNISKO STĀVOKLI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” 20.2. punkts nosaka, ka cilvēku celšanai paredzētā pacēlāja valdītāja pienākums ir ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par pacēlāja tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot cilvēku celšanas pacēlāju tehniskā stāvokļa kontroli, lietošanu un apkopi.