ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR BĪSTAMU VIELU UZGLABĀŠANAS REZERVUĀRA TEHNISKO STĀVOKLI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība” nosaka, ka bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāra apkalpošanai jābūt, norīkotam speciālistam, kas ir atbildīgs par rezervuāra tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju.

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par normatīvajiem aktiem un drošām darba metodēm, veicot bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtību.

Cenas norādītas iekļaujot PVN.