Izglītojamajiem

Aktuālo grupu nodarbību grafiki

Neformālā izglītība

Profesionālā pilnveide

Profesionālā tālākizgītība

 Projektu vadība (160 stundas) 

Aktuālo grupu pasniedzēju konsultāciju grafiki

Vadības pieņemšanas laiki:

Persona

Vieta

Pieņemšanas laiks

Vadītājs - Armands Kalniņš

Tiešsaistē platformā ZOOM, iepriekš piesakoties, rakstot
e-pastu uz armands.kalnins@sunstar.group

Otrdiena: plkst. 14.00-16.00

Ceturtdiena: plkst. 9.00-11.00

Mācību projektu vadītāja - Ieva Juberte

Tiešsaistē platformā ZOOM, iepriekš piesakoties, rakstot
e-pastu uz ieva.juberte@sunstaracademy.lv

Trešdiena: plkst. 14.00-16.00

Piektdiena: plkst. 9.00-11.00

Aktuālie izglītības iestādes noteikumi izglītojamajiem: