Pirmā palīdzība

Programmas
Pirmās palīdzības apmācība (kursi)

Sniegt pamatzināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu cietušajiem kritiskos apstākļos – praktiskas iemaņas tās nodrošināšanā un rīcības secība.

  • Kā rīkoties negadījuma vietā
  • Mākslīgās elpināšanas jeb ABC praktiskais demonstrējums
  • Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
  • Rīcība dažādu traumu gadījumos (elektrotraumas, amputācijas, svešķermeņi u.tml.)
  • Rīcība dažādu nelaimes gadījumu situācijās (ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi, dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi, gadījumi ar vairākiem cietušajiem, u.tml.)
  • Rīcība slīkšanas gadījumā
  • Cietušā transportēšana
  • Pirmās palīdzības aptieciņas satura pārzināšana

4h semināra cena: 20 EUR + PVN*

12h apmācības (nav paradzēta noslēguma zināšanu pārbaude) cena: 30 EUR + PVN**

15h apmācības (noslēgumā paredzēta zināšanu pārbaude) cena: 40 EUR + PVN**

 

TIKAI FEBRUĀRĪ, no 01.02 līdz 28.02., 15% atlaide (no pamatcenas)

Piesakoties grupai ar vairāk kā 5 apmācāmajiem, iespējams vienoties par atlaidi. 

*Apmācības notiek tiešsaistē 

**Teorijas apmācības notiek tiešsaistē, praktiskās nodarbības klātienē. Praktiskās nodarbības notiks līdzko tiks atļautas klātienes nodarbības.